Tìm kiếm sản phẩm

và tìm được 1 sản phẩm có từ khóa " v118 850k "